UAB „Bukmedis“ jauna šeimos verslo įmonė, įkurta 2019 m. spalio mėn. Krakių mst., Kėdainių r. Atsiradus galimybei įsigyti buvusias Krakių lentpjūvės patalpas Bukauskų šeimos nariai nutarė, kad reikia kurti įmonę.

Kodėl Bukmedis? Planuojami įsigyti pastatai ir šeimos narių darbo patirtis jau už save diktavo, kad įmonės veikla bus susijusi su mediena ir jos apdirbimu. Įmonės pavadinimas pasirinktas neatsitiktinis. Pirmas įmonės pavadinimo skiemuo BUK, tai šeimos, įkūrusios įmonę, pavardės pradžia. O žodis medis – tai įmonės veiklos sritis. Sudėjus šias dvi dalis gauname pavadinimą BUKMEDIS.